zonafranzen

Att vinna ett val eller köpa det? del 2

Det kan synas lite sent att börja sammanställa valet, som var den 22 september, först nu. Men faktum är att det är först i dagarna som resultatet av valet fullt ut går att skönja. Den 13 februari var Utbildningsnämnden sist ut med att utse sitt arbetsutskott och då också möjligt att fastslå hur den sittande politiska ledningen hanterat situationen.

 

Klart är ändå att förloraren i kommunalvalet var det sittande styret som bara samlade 22 av de behövliga 25 mandaten och därigenom minskade stödet för den förda politiken. Vad som skett efter detta är förmodligen mer häpnadsväckande.

 

För att samla en majoritet behövdes ytterligare 3 mandat och dessa hittade Per Ribacke i form av KD:s nya ovana politiker. Politiker som gick till val på gemensam budget med moderaterna och ett löfte om att inte bygga den nya multiarenan. I en handvändning bytte KD fot och bytte både politisk inriktning genom att anta den socialdemokratiska budgeten och köpa multiarenan rakt av. Visserligen hade man i det sistnämnda frågan kravet på en ny eller renoverad ishall, men av det har vi inte sett ett spår.

 

Man blev minst sagt förvånad när den numera så högerinriktade partilinje som drivs av KD nationellt kunde anpassa sig till den socialdemokratiska linjen i Alvesta.

 

Nu visar det sig att den slutliga lösningen kostade socialdemokraterna och Alvestas kommuninvånare en hel del.

 

KD:s första namn, Jessica Johansson, blev välförsedd med uppdrag för att ge socialdemokraterna förnyad maktställning. Förutom en nyuppfunnen kommunalrådspost med särskilt uppdrag, i det här fallet om trygghetsfrågor, om 25% blev utdelningen dessutom suppleant i kommunstyrelsens arbetsutskott med 5%, en vice ordförandepost i Alvesta Energi med 5% och till detta ett gruppledararvode om ytterligare 10%. Tillsammans fasta arvoden om 45% vilket innebär i kronor räknat efter 2022-års lönenivå om 32.175 kronor.

Till detta skall läggas sammanträdesersättningar där det också tillkommer ytterligare uppdrag för Jessica Johansson i form av ledamot i kommunstyrelsen suppleant i utbildningsnämnden och i samhällsbyggnadsnämnden. Suppleantplatser också i krisledningsnämnden, AllboHus och Alvesta Kommunföretag. Inte nog med detta utan hon har också suppleantplatser i upphandlingsutskottet, personalutskottet och pensionärsrådet.

 

KD fick förutom Jessica Johanssons alla uppdrag också en vice ordförandepost i omsorgsnämnden med 25% arvodering, ordinarie platser i utbildningsnämnden, nämnden för arbete och lärande, samhällsbyggnadsnämnden ARAB och Alvesta Utveckling AB. Till detta skall läggas suppleantlplatser i kommunstyrelsen, Kultur & fritid, omsorgsnämnden, myndighetsnämnden och valnämnden.

 

Ingen dålig utdelning för ett parti med tre mandat och där de flesta är nya oprövade kort inom politiken.

 

Men nu räckte det naturligtvis inte med detta för att Ribacke skulle fixa till sin majoritet efter att vänstern fått kalla fötter och inte ville ingå i majoriteten. Gissningsvis för att KD skulle bli ny bundsförvant.

 

Men skall man handla så får man spela högt. Frågan är om inte vänstern blev en ännu dyrare historia för socialdemokraterna utanför styret. För vad sägs om följande lista över förvärvade förtroendeposter.

 

Linnea Naess, vänsterns första namn, fick ännu bättre utdelning av en ovanligt givmild Per Ribacke. Men så stod också ordförandeposten i kommunstyrelsen på spel för Per.

Linnea fick visserligen ingen kommunalrådspost men ändå en rad högre poster som också gav en ordentlig ekonomisk utdelning. Förutom gruppledararvode om 10% blev hon också suppleant i kommunstyrelsens arbetsutskott (5%), ordörande i myndighetsnämnden (20%), 1:e vice ordförande i nämnden för arbete och lärande (25%). Tillsammans 60% eller 42.900 kronor i månaden då oräknat de sammanträdesersättningar hon kan räkna in i uppdragen som ordinarie ledamot i kommunstyrelsen och som suppleant i valnämnden, krisledningsnämnden, upphandlingsutskottet och personalnämnden.

 

Ovanpå detta belönades vänstern med ordinarie ledamöter i utbildningsnämnden, omsorgsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, AllboHus och en vice ordförandepost i ARAB. Suppleantplatserna duggade också tätt. Här blev det utdelning i kommunstyrelsen, kultur & fritid, omsorgsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, arbete och lärande, Alvesta Energi, Alvesta kommunföretag och Alvesta utveckling.

 

Knappast sämre utdelning för vänstern än vad KD fick. Man börjar undrar över om socialdemokraterna har så dåligt med kompetent folk när ett parti som inte ens ingår i den styrande majoriteten får denna tilldelning. Samtidigt slår det en att det måste stå lika illa till i centern när det gäller lämpliga kandidater med tanke på KD:s och vänsterns jackporter.

 

Till sist till skattebetalarnas bidrag till kalaset. De fasta arvoderingarna höjdes med 1,5 miljon kronor per år. Totalt 5 miljoner kronor under mandatperioden. Då är ökade sammanträdesersättningar oräknade. Här gick merparten av ökningen till majoriteten. För inte kan dessa hållas borta från soppskålarna när tabberaset hålls.

 

Frågan är om väljarnas vilja fick genomslag efter valet eller om mängden pengar i den egna börsen var slutresultatet.