zonafranzen

Varför?
Det är många varför som smyger sig in i historien med avsättningen av revisionens ordförande, Suzanne Karlsson, m.

Först måste man klarlägga att som utsedd revisor är man fristående och oberoende. Av det skälet får man inte själva inneha andra politiska uppdrag och inte heller någon närstående får inneha uppdrag inom det område revisionen har ansvar för. Revisionen skall också vara fri från påverkan från såväl politiker som tjänstemän.

Med detta som bakgrund börjar frågetecknen hopar sig. Varför lägger sig moderaterna i vilken revisionsbyrå revisionen anlitar för stöd i sitt arbete? Och detta till och med före revisionen skrivit avtal med den nya revisionsbyrån KPMG.

Än mer märkligt är kommunchefens agerande. Varför tar hon redan den 1 februari kontakt med KPMG och vill ha ett möte angående revisionens avtal med KPMG med motiveringen att "det finns anledning att tro att bland annat upphandlingen inte är korrekt genomförd".

Varför vet hon något om avtalet? Varför tar hon självsvåldigt kontakt med KPMG utan något som helst mandat för detta? Det är revisionen som har till uppgift att bland annat granska hennes görande och låtande. Inte tvärtom. Varför sker denna kontakt 10 dagar före kommunfullmäktiges ordförande ger sig in i leken och kallar revisionens ledamöter till ett möte angående en skrivelse han fått från kommunchefen. OBS inte beställt som kommunchefen hävdar i efterhand. Varför skickar fullmäktiges ordförande skrivelsen till SKL utan att se till att skrivelsen diarieförs om den nu enbart var avsedd för honom? Varför uppmanar SKL revisionen att skriva på avtalet om det nu skulle ha tillkommit på felaktiga vägar? Varför skriver fullmäktiges ordförande på ett i stort sett identiskt avtal för revisionens räkning? Även om ordförande inte finns på plats är revisionen fullt beslutmässig på egen hand.

Varför hävdar kommunchefen ena dagen att hon aldrig skrivit någon skrivelse som handlat om revisionens ordförande för att nästa dag säga att hon framställt ett arbetsmaterial. Varför finns inget av kommunchefens skriftliga konversationer diarieförda? Varför deltar hon per telefon i ett möte med moderaternas länskansli där hennes skrivelse finns tillgänglig utan att den fortfarande inte är diarieförd.

Varför diarieför man inte skrivelsen omgående när man kan konstatera att den enligt regelverket är expedierad och därigenom offentlig handling?

Varför är innehållet så viktigt att skydda att man inte vill offentliggöra innehållet?

Varför låter man en politiker, Bertil Olsson, s, fatta beslutet om att inte lämna ut handlingen när det normalt är ett tjänstemannauppdrag.

Det finns nog en "hund gravad" som någon uttryckte det.