zonafranzen

Är det tacken för slitet under pandemin?
I tisdags kväll antog kommunfullmäktige i Alvesta Budgeten för 2022. För nämnderna blev det jackpot då man fick dela på hela 55,6 miljoner kronor i ökade ramar. Dock med ett lysande undantag nämligen omsorgsnämnden som i det sittande styrets budget blev utan uppräkning helt om man bortser från 200 tusen kronor till utökning av fritidsverksamhet inom LSS. Tyvärr var den
 
Moderata alliansens förslag ännu plågsammare för Omsorgsnämnden då också de 200 tusen kronorna var borttagna. Och inte blir det bättre de kommande två åren. 210 respektive 220 tusen kronor för justering är uppräkningen i styrets budget medan Alliansen nollar hela planperioden. Med denna bakgrund är det lätt att förstå Alvesta Alternativets omfördelning av ramarna till Omsorgsförvaltningens fördel med 7 miljoner 2022, och ytterligare 5 miljoner 2023 och 2024.
 
Medan alla andra nämnder och styrelser fick uppräkningar för löneökningar och strukturer kammade Omsorgsnämnden noll. Hur socialdemokrater, centerpartister och moderater har tänkt när man vill inrymma också löneökningarna i den gamla budgeten är obesvarat. Kanske inte helt eftersom man hela tiden hänvisar till den nya fördelningsmodellen som antyder att Omsorgsnämnden har alldeles för mycket medel att röra sig med. Undrar vad all personal säger efter ett pandemi-år med övertid och bristande bemanning när man skall börja 2022 med ytterligare besparingar för att få ihop medel till sin egen kommande löneökning.
 
Socialdemokraterna fortsatte även i budgetdebatten att hävda att man sparar 5,6 miljoner kronor på att plombera 14 lägenheter inom omsorgen i Lönashult och Moheda. Hur den uträkningen är gjord fick vi dock aldrig något riktigt svar på. Därför blir Sockenrådets möte i Hynnenäs den 3 november mycket intressant. Då om inte förr så måste man ge ortsbefolkningen ett svar på frågan.
 
Jag trodde aldrig att jag skulle få uppleva en socialdemokrati som så öppet nedvärderar de äldres rätt till trygghet och omvårdnad på ålderns höst. Att plombera lägenheter i bästa skick för att någon utredare har fått makthavarna att tro att det går att tjäna 5,6 miljoner på en sådan åtgärd. Vem som helst kan räkna ut att en sådan besparing skulle innebära att mer än en heltidstjänst måste dras in per lägenhet för att uppnå en sådan besparing.
 
Omsorgsnämndens ordförande erkände inför deltagarna vid ett informationsmöte härom veckan att det inte gick att göra några större besparingar på personalen för att de behövdes inom hemtjänsten för att antalet vårdtagare var status quo. Detta innebär att arbetsuppgifterna kvarstår efter plomberingen men med den skillnaden att vårdpersonalen nu få lägga tid på biltransporter till vårdtagarna i stället för mer tid för vårdtagarna om de fick plats på Torsgården eller Furuliden. Var inte både personal och vårdtagare värda ett bättre bemötande från kommunens styre än ett sådant här dråpslag?