zonafranzen

Tänk som Göran Persson
Sakta och säkert börjar fler och fler sälla sig till oss och vårt motförslag till den planerade höghastighetsbanan genom Sverige. De mellan 190 –320 miljarderna kan användas betydligt bättre t.ex. genom att underhålla och förbättra det redan hårt nedslitna järnvägsnätet i landet.
Nu tar också före detta statsministern Göran Persson till orda och kritisera tankarna på höghastighetsbanan. Han ser liksom vi att dessa medel behövs på helt annat håll. Han påpekar att 700.000 bostäder måste till inom de närmsta 10 åren och det inte finns utrymme för vilda planer som höghastighetsbanan. Förhoppningsvis kommer regeringen Löfven att lyssna på sin partikamrat och ta förnuftet till fånga och se till att vi nyttjar dessa medel på bland annat den nuvarande södra stambanan.

Sverigeförhandlingars ställningstagande för ett västligt alternativ i Småland öppnar förmodligen ögonen på många kommunpolitiker i sydostregionen om vad projektet egentligen handlar om. Skall landet inte helt urbaniseras så krävs krafttag från alla utanför storstadsområdena. Liten eller stor kommun är lika viktig. Vad hjälper det om ett par nya orter lockar till sig nya befolkningsströmmar övriga landet att överleva.
Utvecklingen är mer hjälpt av att södra stambanan uppgraderas med ett tredje spår och att alla stationer förses med sidospår för av- och påstigning. Här finns redan ett fungerande trafiknät som kan förse tågtrafiken med resande. Här finns rader av stationer som kan forsla resenärerna vidare till snabbtågsstationerna. Varför då bygga ett nytt trafiksystem vid sidan om det redan befintliga? I de kostnader Sverigeförhandlarna svänger sig med finns inga medel till anslutningstrafiken, inte ens några medel till stationsanläggningarna vid den påtänkta höghastighetsbanan. Ovanpå allt detta måste ändå en rejäl uppgradering till för att klara den kvarvarande godstrafiken, som utredarna förutspår skall öka kraftigt.

Finns det några andra slutsatser än det också Göran Persson kommit fram till?
Stäng ned Sverigeförhandlingarna och satsa på det tredje spåret!