zonafranzen

Kasta inte sten i Folkets Hus
 
Äntligen 2,5 år efter att fullmäktige beslutat att ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp för järnvägsfrågor i kommunen blev den så verklighet. Beslutet som Ribacke, s, fick i uppdrag att verkställa tog snart 2 år av vånda för det socialdemokratiska kommunalrådet. En vånda om hur han skulle kunna undvika att jag tog plats i denna arbetsgrupp. En räddsla för de idéer och den kunskap jag skaffat mig under en lång tid i just järnvägsfrågor.
 
För varje människa med känsla för Alvesta kommun och dess möjligheter till utveckling är det mer än självklart att järnvägen har varit och kan vara nyckeln till en positiv utveckling för kommunen. Men varje försök från mig, Alvesta Alternativet och på senare tid också Liberalerna, Vänstern och Kristdemokraterna har motarbetats av de styrande. Ribacke själv utan några politiska beslut i ryggen skrev under kommunens stöd för en höghastighetsbana via Växjö trots att det i sin förlängning utgjorde ett direkt hot mot Alvesta som länets rälsbundna knutpunkt. Att verka för en starkare ställning genom ett tredje spår längs befintlig stambana och en upprustning av ett starkt nedgånget järnvägsunderhåll var inget för Ribacke och hans minoritetsstyre hårt uppbackad av Thomas Johnsson, m.
 
Efter att den statliga utredningen fastnat för en sträckning via Värnamo blev Ribacke och co lika tysta som vår granne i öster. När då vårt alternativ med ett tredje spår skulle vara än mer intressant för Alvesta kommuns "utvecklare" blev svaret i stället tystnad. Nu var det återigen bättre att falla in i Växjös krav på dubbelspår mellan Alvesta och Växjö. Vad man nu skulle med ett dubbelspår till mellan dessa orter när höghastighetsbanan skulle lokaliseras till Värnamo? Att det fanns stora tekniska svårigheter att dra ett dubbelspår genom Alvesta in till stationsområdet var det ingen som ville diskutera.
 
Det finns mängder av frågor som borde belysas i den nu tillsatta järnvägsgruppen. Inte minst det triangelspår mot Göteborg, som finns med i den kommande infrastrukturplanen. Här håller Ribacke fast vid det korta spår som skall runda Solars gamla fabrik på ett näst intill omöjligt sätt för att i sin förlängning orsaka ännu fler bomfällningar på Blädingevägen. Detta innebär också att ett väntspår måste anläggas där en bullervall idag är belägen för att skydda villabebyggelsen från järnvägstransporterna. Mängder av problem som kommer att orsaka kommuninvånarna miljökonsekvenser. Problem som Trafikverket i ett svar till mig konstatera måste granskas vid den järnvägsutredning, som ännu ej är gjord.
 
För människor som säger sig vilja utveckla Alvesta är herrarna Ribackes, s, Haraldssons, c, och Johnssons agerande obegripligt! Vi har en stor statlig investering framför oss som skulle göra det möjligt att på sikt skapa både en utflyttad bangård och ett logistikcentra med möjligheter till järnvägstransporter för den allt mer tilltagande webbhandeln. Miljömässigt skulle centralorten få en mängd förbättringar genom att Göteborgsjärnvägen flyttades utanför tätorten med drastiskt minskade bomfällningar både på Blädingevägen och Forsdalavägen. Genomfartstrafiken på 126:an skulle ledas om via den nya planfria korsningen på väg 25/27 vid Forsa och samtidigt serva ett kommande logistikcentra. Allt om några femton år gammal utredningar av oss och dåvarande Banverket blev verklighet. Förutsättning är att triangelspåret läggs utanför Alvesta till en kostnad som inte skulle överstiga ett kort triangelspår inne i Alvesta med komplicerade lösningar och dyra inlösningar.
 
Och så var det det där med att kasta sten i Folkets Hus. Den parlamentariska utredningen blev kanske inte så parlamentarisk som Ribacke vill göra gällande. Förutom sig själv och hans ständige vapenbroder Thomas Johnsson fick centern 2 platser. Den femte platsen valde Ribacke aktivt att ta med Sverigedemokraten Fredrik Johnsson. Eftersom centern fick dubbla mandat via sin valtekniska samverkan med s och v så valde Ribacke en annan linje när det gällde SD. Här handlade det om att inte gå på den valtekniska samverkan som fanns för det utgjorde ett hot att inte bli av med Alvesta Alternativet dvs mig.
 
Att å ena sidan kräva att ordföranden i Folkets Hus skall avgå eftersom hans parti gjort valsamverkan med SD för att sedan aktivt välja SD som representant i en grupp han själv utsåg är att kasta sten i glashus. Han hade med sitt mandat från kommunstyrelsen kunnat valt att ta med Alvesta Alternativet i gruppen via den valtekniska samverkan men han valde själv SD. Kom inte efter detta och kräv andras avgång herr Ribacke.   
 
 
 
     l